• +1-800-123-789
 • info@webriti.com

Performans Testleri

Fiziksel Özellikler ve Ölçümler

Son yıllarda en çok kullanılan terimlerden birisi de performanstır. Performans, sporda başarılı olma halidir. Sporcu ne kadar başarılı ise, performansı o derece iyidir. Atletik performansın kalitesini üç faktör belirler; fizik özellikler ve kabiliyet, atletik maharet, mental davranışlar. Fizik özellikleri ve kabiliyetleri, kişinin genetiği belirler. İdmanlarla yalnızca belirli oranda bir gelişme sağlanabilir. Büyük sporcular genetik olarak yüksek özelliklere sahiptir. Bunlar aynı zamanda yaptıkları sporun gerektirdiği hareketleri mahirane bir şekilde yaparlar. Yani, teknik kapasiteleri de yüksektir. Sporun gerektirdiği biçimde davrandıkları takdirde başarıyı yakalarlar.

 

FİZİK ÖZELLİKLER VE KABİLİYETLER

Fiziksel özellikler şunlardır:

 • Vücut büyüklüğü,
 • Vücut yapısı ve kompozisyonu.

Fiziki kabiliyetler şunlardır:

 • Kas gücü,
 • Kas kuvveti,
 • Kas dayanıklılığı,
 • Hız,
 • Esneklik,
 • Çeviklik ve
 • Kalp-akciğer dayanıklılığı.

Spor Branşlarında Fi̇zi̇ksel Performans Ölçme Ve Değerlendi̇rme

Bünyemizdeki hizmetler içerisinde spor kulüpleri ve spor okullarının performans ölçme ve değerlendirme testleri de yapılmaktadır. Bu testlerle; sporcuların dinamik ve statik postür analizi, kuvvet, kardivasküler dayanıklılık, çeviklik, sürat, reaksiyon ve branşlara özgü beceri protokolleri uygulanmaktadır. Alınan verilere göre, sporcunun geliştirmesi gereken yönleri tespit edilmektedir ve çıkan sonuçlara göre antrenman planlaması yapılmaktadır. Takım halinde verilen bu hizmet, bireysel paketler halinde istenildiğinde sporcu psikologu, diyetisyen ve performans koçluğu hizmeti de sağlanmaktadır.

 

Takımlara veya Bireylere;

 • Aerobik Kapasite/Dayanıklılık (Anaerobik Eşik)
 • Anaerobic Güç/Dayanıklılık
 • Çeviklik (Çabukluk)
 • Kuvvet
 • Sürat
 • Reaksiyon
 • Postüral Analiz
 • Antropometrik Testler, Yağ-Kas-Kemik Yoğunluğu
 • Sporcu Psikolojisi /En Uygun Performans Teknikleri Programı’nda

Sporcu Psikolojisi /En Uygun Performans Teknikleri Programı’nda Kullandığımız Testler

 • Başarının Psikolojik Durumunu Ölçme Testi / Algıyı Analiz Testi
 • Psikolojik Performans Analiz Testi

Spor Branşlarında Yetenek Belirleme

6-12 yaş arası bireylerin Eurofit (9 testten oluşur. Avrupa Konseyi tarafından tasarlanan batarya, 1988 yılından beri Avrupa’daki birçok ülkede okul yaşındaki çocuklar üzerinde uygulanmaktadır.), Afferd (Ahperd (American Alliance For Health, physical education, reaction and dance)) ve USCA gibi uluslararası geçerliliği olan test bataryalarından toplam otuz iki adet test protokolü, profesyonel eğitimli ve yetkin kadromuz tarafından uygulanmaktadır. Elde edilen verilerle, American Cooper Enstitüsü ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) “veri tabanlarından” faydalanılarak yetenek belirleme ve fiziksel performans karnesi oluşturulmaktadır.

FMS Testi

Functional Movement Screen (FMS) 1995’te kinezyoloji uzmanı fizyoterapist Gray Cook ve arkadaşı Lee Burton tarafından, fonksiyonel hareket analizi ve hareket asimetrilerini ortaya çıkarabilmek adına geliştirilmiştir. Sakatlık riskini azaltmak ve hareket performansını arttırmak için kullanılan pratik bir ölçüm yöntemidir. Şuan fizyoterapistler, performans antrenörleri ve takım kondisyonerleri tarafından dünyanın her yerinde uygulanmaktadır.

FMS testi 7 farklı fonksiyonel hareket dizisinden oluşur. FMS testinin her hareketteki skor aralığı 0’dan 3’e kadardır. 7 hareketin 3’ü  Genel Fonksiyonel Hareket Kapasitesi, 2’si Mobilite, kalan 2’side Stabilite hakkında fikir verir.

Toplam skor 21 puan üzerinden hesaplanır. 14 puanın altı sakatlık riski taşıyabilmektedir.

Neden Fonksiyonel Hareket Taraması Uyguluyoruz ?

Fonksiyonel hareket taraması ile ölçümlenen temel hareketler, asimetri ve disfonksiyonları (fonksiyonel bozuklukları) etkili bir şekilde belirlemeye imkan tanır. Araştırmalar, asimetri ve disfonksiyonların kas iskelet sistemi yaralanma risklerini 3,5 kat arttırabildiğini göstermektedir.

Hareket, belirli bir felsefe üzerine kuruludur. Hareket, tam anlamıyla gerçek hayat ve sportif hareketler için fiziksel yeterliliktir. Fiziksel yeterlilik, hareket becerileri ve fiziksel kondisyon kapasitesini içerir. Burada öncelikle kondisyon seviyesini düşünmek yerine, hareket becerileri üzerinde durulmalıdır. Çünkü üst seviye fiziksel kondisyon, bu temel hareketlerin dikkat ve beceri içeren temelleri sonucu gelişir. Bu yüzden FMS hareket taramasını yaparak, temel hareket kalıplarındaki asimetri ve disfonksiyonları hızlı ve etkili şekilde belirleyebilmekteyiz.

Atletik Performans

Ritim Sports’un Atletik Performans Ekibi, amatör ve profesyonel kulüplerin sezon öncesi hazırlık dönemi ya da müsabaka döneminde sahaya dönüş süreçlerinde destek vermektedir.

Athletik performans, genç sporcular ve yetişkin sporculara uygulanır.

Doğru ve spora özgü hareket mekanikleri göz önünde bulundurularak çalışmalar öncesi yapılmış olan testler, her ay ve her sezon başı değerlendirilir.

Sezon içerisinde yaşanan sakatlıkların tedavisi ve tedaviyi takiben spora dönüş çalışmalarıyla birlikte performans çalışmalarının da önemi yüksektir.

Atletik performans ölçümlerinde; sporcuların dinamik ve statik postür analizi, kuvvet testi, kardivasküler dayanıklılık testi, çeviklik testi ve sürat testlerini göz önünde bulundurmaktayız. Testlerin sonucunda elde edilen bilimsel veriler ile, takımlara ve sporculara özel antrenman programları hazırlamaktayız.

Sporcuların branşlarına yönelik spesifik çalışmalar ile, performanslarının en üst seviyeye ulaşmasını hedeflemekteyiz.

Athletic Training

Sporcuların sakatlık sonrası sahaya dönüş safhasında görev yapan Athletic Training ekibimiz ile; patoloji, egzersiz bilgisi ve antrenman bilgisini harmanlayıp tedavi aşamasındaki sporcunun sakatlığını izole etmekteyiz ve fiziksel performans değerlerinin korunmasını sağlamaktayız.

Athletic Trainer, tedavi edici değildir. Athletic Trainer ile; sağlık departmanı (spor hekimi, fizyoterapist vb.) ile yapılan konsültasyonda verilen karar doğrultusunda antrenman planlaması ve uygulaması ile sporcunun hareket halinde kalmasını sağlamaktayız. Bunun yanı sıra, sporcunun  tedavi sonrası müsabaka düzeyine daha çabuk ve güvenli bir şekilde adapte olmasına destek vermekteyiz.

1